Volkswagen Mobilumo garantija

Volkswagen Mobilumo garantija

Susipažinkite

Mobilumo garantija tai nemokama pagalba Volkswagen vairuotojams ir keleiviams sugedus automobiliui kelyje, nebevažiuojančio automobilio transportavimas iki autorizuoto Volkswagen partnerio ir papildomos paslaugos.

Nebevažiuojantis automobilis tai automobilis, kuris dėl techninio gedimo savo eiga negali pasiekti autorizuoto Volkswagen partnerio arba tai draudžia daryti automobilio naudojimosi instrukcija (pavyzdžiui, kai dirba variklis ir prietaisų skydelyje dega indikatorius, įspėjantis apie žemą variklio alyvos slėgį) arba kai važiuoti draudžia kelių eismo taisyklės. Mobilumo garantija galioja naujam automobiliui iki pirmosios techninės priežiūros ir atnaujinama atlikus techninę priežiūrą autorizuotame Volkswagen servise. Tai patvirtinama atitinkamu įrašu serviso knygelėje. Jeigu Jūsų automobiliui reguliariai atliekamos technines priežiūros, numatytos serviso plane, tuomet Mobilumo garantija galioja visą automobilio eksploatacijos laikotarpį.

Ką daryti, jeigu kelionėje automobilis tapo nebevažiuojančiu?

Jei taip įvyko, skambinkite Volkswagen technines pagalbos tarnybai:
Volkswagen techninė pagalba +37052347722 visą parą iš Lietuvos ir užsienio.

Prieš paskambindami techninės pagalbos tarnybai, paruoškite šią informaciją:
• automobilio modelį;
• automobilio identifikavimo numerį (VIN);
• automobilio registracinį numerį;
• automobilio spalvą;
• automobilio buvimo vietą;
• gedimo apibudinimą;
• naujam automobiliui pirmosios registracijos datą arba naudotam automobiliui Mobilumo garantijos atnaujinimo datą ir ridą (iš serviso knygelės);
• faktinę automobilio ridą;
• telefono numerį, kuriuo Jums galima paskambinti.

Paslaugos, teikiamos pagal Mobilumo garantijos programą:

• Pagalba kelyje
• Sugedusio automobilio transportavimas iki artimiausio autorizuoto Volkswagen partnerio

Kartu su automobilio transportavimo paslauga gali būti suteikta pasirinktinai viena papildoma paslauga iš sąrašo:

• Pakaitinio automobilio suteikimas (ne ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui, be ridos apribojimo);
• Kelionės pratęsimas kitu transportu (taksi, autobusu, traukiniu ir t.t.);
• Apgyvendinimas viešbutyje, jeigu remonto neįmanoma užbaigti tą pačią dieną (vienai nakčiai).

Detalus paslaugų aprašymas:

1. Pagalba kelyje

1.1.Smulkių gedimų pašalinimas vietoje Esant galimybei, Volkswagen techninės pagalbos tarnyba nebevažiuojančio automobilio gedimą pašalina vietoje. Visos išlaidos, susijusios su techninės pagalbos automobilio atvykimu,
mažaverčių medžiagų (pvz. saugiklio) panaudojimu remontui, apmokamos pagal Mobilumo garantiją.
1.2. Smulkių problemų pašalinimas vietoje
Jei automobilis tapo nebevažiuojančiu ne dėl techninio gedimo:
• dėl išsekusios akumuliatorinės baterijos;
• nuleidus padangai,
pagalba vietoje suteikiama nemokamai pagal Mobilumo garantiją, tačiau jei tektų keisti, už padangą arba akumuliatorių sumoka klientas, jeigu nėra kitų įsipareigojimų (automobilio draudimas, garantija ir t.t.). Jeigu gedimo neįmanoma pašalinti vietoje, užtikrinamas automobilio transportavimas iki artimiausio autorizuoto Volkswagen partnerio. Pastaba: Jeigu vietoje pavyko pašalinti gedimą, kitos Mobilumo
garantijos paslaugos nesuteikiamos (pvz. transportavimas ir kitos papildomos paslaugos).

2. Transportavimas

Jeigu automobilis, kuriam galioja Mobilumo garantija, tapo nebevažiuojančiu dėl gedimo ir pagalba kelyje neįmanoma, tuomet pagal Mobilumo garantiją automobilis transportuojamas iki artimiausio autorizuoto Volkswagen partnerio.

3. Papildomos paslaugos

3.1. Pakaitinis automobilis
Jeigu automobilis, kuriam galioja Mobilumo garantija, tapo nebevažiuojančiu dėl gedimo ir pagalba kelyje neįmanoma, o remontas pas autorizuotą Volkswagen partnerį, į kurį pristatytas
automobilis, negali būti nedelsiant atliktas, klientui gali būti suteiktas pakaitinis automobilis.
Pagal Mobilumo garantiją pakaitinis automobilis suteikiamas ne ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui be ridos apribojimo. Pakaitinis automobilis pagal Mobilumo garantijos programą nesuteikiamas, jeigu klientas pasirinko paslaugą, paminėtą
punkte 3.2. (kelionės pratęsimas kitu transportu) arba punkte 3.3. (apgyvendinimas viešbutyje).
Jeigu klientas ketina kirsti valstybės sieną su pakaitiniu automobiliu, prieš tai jis turi pasitarti su automobilį suteikusios įmonės atstovu, nes atskirais atvejais galimi apribojimai.

3.2. Kelionės pratęsimas kitu transportu (taksi, autobusu, traukiniu ir t.t.) Jeigu automobilis, kuriam galioja Mobilumo garantija, tapo
nebevažiuojančiu, o remontas negali būti neatidėliotinai atliktas, tuomet pagal Mobilumo garantiją vairuotojui ir keleiviams apmokamas kelionės pratesimas taksi, autobusu, traukiniu ir t.t. Ši paslauga nesuteikiama kartu su paslaugomis, paminėtomis punktuose 3.1. (pakaitinis automobilis) arba 3.3. (apgyvendinimas viešbutyje).

3.3. Apgyvendinimas viešbutyje
Jeigu automobilis, kuriam galioja Mobilumo garantija, tapo nebevažiuojančiu dėl gedimo ir pagalba kelyje neįmanoma, o remontas autorizuotame Volkswagen servise į kurį pristatytas automobilis, negali būti nedelsiant atliktas, bei vairuotojui ir keleiviams teks nakvoti, pagal Mobilumo garantiją apmokama viena vairuotojo ir keleivių nakvynė viešbutyje. Ši paslauga
nesuteikiama kartu su paslaugomis, paminėtomis punktuose 3.1. (pakaitinis automobilis) arba 3.2. (kelionės pratesimas kitu transportu).

4. Eismo įvykio metu pažeisto, nebevažiuojančio automobilio transportavimas
Jeigu automobilio gedimas įvyko užsienyje
Jeigu automobilis pažeistas eismo įvykio metu, užtikrinamas jo nugabenimas iki autorizuoto Volkswagen partnerio, nurodyto automobilio savininko arba jo įgalioto atstovo. Ši paslauga yra
mokama, išlaidas apmoka automobilio savininkas arba jo įgaliotas atstovas. Eismo įvykio atveju papildomų paslaugų išlaidos neapmokamos pagal Mobilumo garantiją.

5.Jeigu automobilis tapo nebevažiuojančiu užsienyje

Jūs turite paskambinti telefono numeriu, nurodytu lankstinuko pradžioje, ir pranešti visą aukščiau paminėtą informaciją, kad Jums kuo greičiau būtų suteikta reikalinga pagalba.

Šalys, kuriose teikiamos paslaugos pagal Volkswagen Mobilumo garantijos programą:

Airija, Austrija, Baltarusija, Belgija, Bosnija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Juodkalnija, Kanarų salos, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Serbija, Slovakijos Respublika, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija.

Kada mobilumo garantija negalioja?

Mobilumo garantijos paslaugos netaikomos, jeigu gedimo priežastys yra neteisingi automobilio savininko veiksmai (pvz., automobilio naudojimosi instrukcijos nepaisymas), laiku neatlikta techninė priežiūra. Taip pat Mobilumo garantija negalioja, kai automobilis tapo nebevažiuojančiu dėl išorinių faktorių, pavyzdžiui, dėl automobilio vagystės arba draudiminio įvykio ir t.t.

Neradote atsakymo į reikiamą klausimą arba Jums reikia daugiau informacijos? 

Susisiekite su Moller Auto paspaudę čia.