Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Variklio dangtis

Aplinkos stebėjimo sistemos (Front Assist) įspėjimas dėl susidūrimo

Stabdykite arba apvažiuokite!

Sistema atpažįsta galimą susidūrimą su priekyje važiuojančiu automobiliu arba su kelią kertančiu pėsčiuoju. Sistema įspėja apie gresiantį susidūrimą, parengia automobilį avariniam stabdymui, padeda stabdyti ir atlieka automatinį stabdymą. 

Jei „Front Assist“ sistema neveikia, funkcionuoja netikėtai arba kelis kartus suveikia nepageidaujamai: 

  • Patikrinkite ar radaro sensorius nėra uždengtas ar užterštas. Nuvalykite radaro sensorių. 
  • Radaro sensoriaus matomumui kenkia oro sąlygos, pvz. sniegas, stiprus lietus, arba plovimo priemonės likučiai. Nuvalykite radaro sensorių. 
  • Nesilaikoma sistemos funkcionavimo ribų. 

Jeigu funkcinių sutrikimų neįmanoma pašalinti viena iš išvardintų priemonių, išjunkite „Front Assist" sistemą ir registruokitės sistemos patikrai į  Moller Auto servisą telefonu +370 5 230 46 77