Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Variklio aušinimo sistema

Variklio aušinimo sistemos sutrikimas

Nevažiuokite toliau!

Per žemas variklio aušinimo skysčio lygis arba įvyko variklio aušinimo sistemos sutrikimas. 

Sustabdykite automobilį, išjunkite variklį ir palaukite, kol variklis atvės. Patikrinkite variklio aušinimo skysčio lygį. (ĮSPĖJIMAS: NEATSUKINĖKITE UŽPYLIMO DANGTELIO KAI VARIKLIS KARŠTAS!) Jeigu įspėjamoji lemputė neužgęsta, nors variklio aušinimo skysčio lygis yra tvarkingas, kvieskite profesionalią Volkswagen techninę pagalbą kelyje +370 5 234 77 22.