Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Vairo stiprintuvo sistema geltona lempute

Dega: sumažėjo elektromechaninės vairavimo sistemos stiprintuvo poveikis

Nedelsdami patikrinkite vairavimo sistemą specializuotoje įmonėje. Jeigu geltona kontrolinė lemputė po pakartotinio variklio užvedimo ir trumpo važiavimo nebeužsidega, lankytis specializuotoje įmonėje nėra būtina. 

Dega: buvo atjungtas ir vėl prijungtas 12 voltų automobilio akumuliatorius

Nuvažiuokite trumpą atstumą 15 - 20 km/h greičiu. 

Mirksi: vairo kolonėlė įveržta

Šiek tiek pasukiokite vairą.

Mirksi: vairo kolonėlė neatrakinta arba neužrakinta

Išjunkite ir iš naujo įjunkite degimą. Reikalui esant atsižvelkite į pranešimus prietaisų skydelio ekrane. Toliau nevažiuokite, jeigu įjungus degimą, vairo kolonėlė lieka užrakinta. Skambinkite Volkswagen techninei pagalbai kelyje +370 5 234 77 22.