Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Padangu slegis

Dega: slėgis padangoje per žemas

Nevažiuokite toliau! 

Sumažėjo slėgis vienoje arba keliose padangose, arba pažeista padangos struktūra. Patikrinkite ir pritaikykite slėgius visose padangose. Jei padanga pažeista, pakeiskite ją. Iš naujo adaptuokite padangų kontrolės indikaciją. Jeigu problema ir toliau išlieka, registruokitės patikrai į  Moller Auto servisą telefonu +370 5 230 46 77

Mirksi: padangų kontrolės sistemos sutrikimas

Nevažiuokite toliau! 

Sistema yra sutrikusi. Išjunkite ir vėl įjunkite degimą. Iš naujo adaptuokite padangų kontrolės indikaciją. Jeigu problema ir toliau išlieka, registruokitės patikrai į  Moller Auto servisą telefonu +370 5 230 46 77