Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Neaptiktas raktas

Indikacija gali įsižiebti tik automobiliuose su berakte sistema „Keyless Access“.

Indikacija įsižiebia tada, kai raktas buvo išneštas iš automobilio, kai jis yra užvestas.

Įsitikinkite, kad su savimi turite raktą, nes užgesinę automobilį jo užvesti nebegalėsite.