Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Lietaus ir sviesos

Lietaus ir šviesos sensoriaus sutrikimas

Išjunkite ir įjunkite degimą. Jeigu, įjungus degimą, kontrolinė lemputė vėl nuolat dega, registruokitės sensoriaus patikrai į Moller Auto servisą telefonu +370 5 230 46 77.