Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Lane assist geltona

Eismo juostos išlaikymo asistentas (Lane Assist) įjungtas, tačiau neaktyvus

Eismo juostos išlaikymo asistentas, naudodamas kamerą ant priekinio stiklo, atpažįsta eismo juostos apribojimus. Užsidegusi indikacija praneša, kad sistema nėra aktyvi. Eismo juostos išlaikymo asistentas neatpažino eismo juostos apribojimų.

Indikacijos užsidegimą gali sąlygoti ir prastas kameros matomumas. Nuvalykite priekinį stiklą. Patikrinkite, ar ant priekinio stiklo, kameros matomumo lauke nėra pažeidimų.