Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Elektroninis stovejimo stabdys

Įjungtas elektroninis stovėjimo stabdys

Įjunkite degimą. Nuspauskite stabdžių pedalą, paspauskite vidurinėje konsolėje esantį elektroninio stovėjimo stabdžio mygtuką arba veikiant varikliui lengvai nuspauskite akceleratoriaus pedalą.  

Kontrolinė lemputė mygtuke ir raudona kontrolinė lemputė prietaisų skydelio ekrane užgęsta, automobilis pradeda judėti. 

Jei elektroninis stovėjimo stabdys neišsijungia kvieskite profesionalią Volkswagen techninę pagalbą kelyje +370 5 234 77 22.