Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / DPF filtras

Kietųjų dalelių filtras užterštas suodžiais

Maždaug 15 minučių važiuokite ketvirtąja pavara ( mechaninė pavarų dėžė) arba važiavimo pakopų pasirinkimo svirties padėtyje (dvigubos sankabos pavarų dėžė DSG) mažiausiai 70 km/h greičiu. Atsižvelkite į galiojančius greičio apribojimus. Jeigu kontrolinė lemputė neužgęsta apsilankykite artimiausioje specializuotoje įmonėje. 

Registruokitės patikrai į Moller Auto servisą telefonu +370 5 230 46 77.