Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Check engine

Dega: įvyko sutrikimas, kuris daro įtaką išmetamosioms dujoms

Sutrikimas išmetamųjų dujų sistemoje. Registruokitės sistemos patikrai į  Moller Auto servisą telefonu +370 5 230 46 77

Mirksi: neįvykstantys mišinio uždegimai, kurie pažeidžia katalizatorių

Variklio valdymas nustatė neįvykstančius mišinio uždegimus, kurie pažeidžia katalizatorių. Nedelsdami sumažinkite greitį ir atsargiai važiuokite į artimiausią specializuotą įmonę. Patikrinkite variklį.