Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Automatine pavaru deze

Dvigubos sankabos pavarų dėžės DSG: pavarų dėžės sutrikimas

Nevažiuokite toliau! 

Palaukite, kol pavarų dėžė atvės važiavimo pakopų pasirinkimo svirties padėtyje P. Jeigu įspėjimas neužgęsta, nevažiuokite toliau, kvieskite profesionalią Volkswagen techninę pagalbą kelyje +370 5 234 77 22. Priešingu atveju galimi žymūs pavarų dėžės gedimai. 

Mechaninė pavarų dėžė: aukšta sankabos temperatūra arba sankabos gedimas

Nevažiuokite toliau!

Sankaba gali sugesti arba perkaisti, pavyzdžiui, dėl dažno pajudėjimo iš vietos, ilgo važiavimo spūstyse nuolat sustojant ir vėl pajudant. Sustokite ir palaukite, kol sankaba atvės. Jeigu įspėjimas neužgęsta, nevažiuokite toliau, kvieskite profesionalią Volkswagen techninę pagalbą kelyje +370 5 234 77 22