Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Apsvietimo lempute

Dalinis arba visiškas važiavimo apšvietimo, išskyrus važiavimo posūkiuose šviesas, gedimas

Patikrinkite automobilio apšvietimą ir reikalui esant pakeiskite atitinkamą kaitinamąją lemputę. Kaitinamųjų lempučių keitimas reikalauja tam tikrų sugebėjimų. Todėl Volkswagen rekomenduoja, jeigu nesate užtikrinti, keiskite kaitinamąsias lemputes specializuotoje įmonėje. 

Registruokitės į Moller Auto servisą telefonu +370 5 230 46 77 ir mes pakeisime sugedusias išorinio apšvietimo lemputes. 

Jeigu visos kaitinamosios lemputės yra tvarkingos, tačiau indikacija neužgęsta, registruokitės sistemos patikrai į Moller Auto servisą telefonu +370 5 230 46 77