Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Alyvos slėgis

Variklio alyvos slėgis per žemas

Nevažiuokite toliau!

Išjunkite variklį ir patikrinkite variklio alyvos lygį. Jei įspėjamoji lemputė mirgsi, nors variklio alyvos lygis yra tinkamas, nevažiuokite toliau ir nepalikite variklio veikti. Dėl to galimi variklio gedimai. 

Kvieskite profesionalią Volkswagen techninę pagalbą kelyje +370 5 234 77 22.