Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Alyvos lygis

Ar indikacija šviečia ar mirksi?

Šviečia: Papildykite alyvą. Ar indikacija užgęso?

Taip: tęskite kelionę.

Ne: įsitikinkite, kad įpylėte reikalingą kiekį alyvos, jeigu alyvos lygis tinkamas, tačiau indikacija šviečia, kreipkitės į Moller Auto servisą ir mes sutvarkysime Jūsų automobilį.

Mirksi: Gedimas alyvos lygio daviklyje. Patikrinkite alyvos lygi ir važiuokite į artmiausią Volkswagen servisą.