Aptarnavimas / Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės / Adaptyvi ACC

Adaptyvi greičio palaikymo sistema aktyvi.